DISKMASKINER

Tuttnauer har i över 95 år tillverkat steriliserings- och infektionskontrolllösningar som är betrodda av sjukhus, laboratorier och kliniker i mer än 140 länder. I över 95 år Tuttnauer har varit passionerad för att leverera en komplett steriliseringslösning inom sjukvården och life science industrier med över 350 000 installerade produkter l världen. 

Tuttnauer har modeller som passar under labbänkar eller kan stå fristående, diskmaskinerna är modulbyggda och kan utrustas med funktioner som till exempel aktiv torkning, dospumpar för flytande diskmedel och neutraliseringsmedel. 

Kontakta gärna oss för mera information eller om du behöver service på din befintliga utrustning ifrån Tuttnauer.

Kontakta oss

Lab Supplies Nordic AB

BOX 4008

800 04 Gävle

Sweden

08-520 279 34

info@labsuppliesnordic.se