SÄKERHETSBÄNKAR/ LAF BÄNKAR

Esco har en lång historia av att tillverka säkerhetsbänkar och är marknadsledande inom säkerhetbänkar för laboratorieverksamheter. Esco har tillverkat säkerhetsbänkar i över 40 år och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 and ISO 13485 och EN 12649. Lab Supplies Nordic erbjuder också installation, IQ OQ. och servicekontrakt vid köp av säkerhetsbänk. 

Esco Airstream Gen 3 Class II BSC

Klass II biologiska säkerhetsskåp används huvudsakligen för att hantera patogena biologiska prover eller för applikationer som kräver en steril arbetszon. Ett biologiskt säkerhetsskåp är utformat för att ha: ett inflöde för att skydda operatören, ett ULPA/HEPA-filtrerat nedflöde som skapar en ISO-klass 3-arbetsyta som förhindrar korskontaminering för att skydda provet och ett ULPA/HEPA-filtrerat avgas för att skydda miljön

Esco Airstream Gen 3 Class II BSC är en driftsäker modell med många fördelar

  • Enkel visuell Display där operatör ser status, luftflöden och alarm.
  • Dubbla DC-motor för flöden med låg energiåtgång.
  • Isocide™ Antimikrobiell pulverlackering eliminerar 99,9% av ytbakterierna inom 24 timmar efter exponering

  • Motoriserade fönster som automatiskt stannar vid säker arbetshöjd

  • LED -lampor - energieffektiva med längre livslängd än lysrör

Esco Airstream Gen 3 Class I BSC

Escos klass I biologiska säkerhetsskåp har den mest grundläggande och rudimentära konstruktionen av alla biologiska säkerhetsskåp som finns tillgängliga idag. En ström av inåt luft som rör sig in i skåpet innehåller aerosoler som genereras under mikrobiologiska manipulationer. Det passerar sedan genom ett filtreringssystem som fångar upp alla luftburna partiklar och föroreningar. Slutligen släpps ren och dekontaminerad luft ut från skåpet. Filtreringssystemet består vanligtvis av ett förfilter och ett HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air).

Esco Airstream Gen 3 Class I BSC är en driftsäker modell med många fördelar

  • Enkel visuell Display där operatör ser status, luftflöden och alarm.
  • Dubbla DC-motor för flöden med låg energiåtgång.
  • Isocide™ Antimikrobiell pulverlackering eliminerar 99,9% av ytbakterierna inom 24 timmar efter exponering

Kontakta gärna oss för mera information eller om du behöver service på din befintliga utrustning ifrån Esco. 

KONTAKTA OSS

Lab Supplies Nordic AB

BOX 4008

800 04 Gävle

Sweden

+46 8-520 279 34

info@labsuppliesnordic.se