Idén om en enklare förbruknings- och tillbehörspartner för laboratorier föddes ur vår erfarenhet från branschens båda sidor, dels som laboratorieingenjör på labb och från försäljning av analysinstrument och förbrukning.
Vårt erbjudande är högkvalitativa produkter till ett attraktivt pris -med tillhörande support. 
Vi ser oss som en partner som tillför kunskap, ett noggrant utvalt och växande produktsortiment.