KVALITET OCH MILJÖ


Lab Supplies Nordic skall vara förknippat med kunskap, kompetens, kvalitet och miljömedvetenhet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice 

Mål

Vårt mål med vårt kvalitets och miljöarbete är att distribuera tjänster och produkter med bästa möjliga kvalitetssäkring och minsta möjliga miljöpåverkan.

Kvalitet 

Vi väljer noga våra leverantörer efter kvalitet och arbetar kontinuerligt tillsammans för att säkerställa kvaliteten och förbättra produkter/tjänst för våra kunder på lång sikt. Vi gör detta via företagets ledningssystem enligt ISO 9001. 

Miljö

Vi arbetar aktivt med att minimera vår påverkan på vår miljö och minska förbrukning av vatten, ändliga resurser och energi. Vår ambition är att vi skall vara i framkanten med att hjälpa till att ställa om att minska den negativa miljöpåverkan och stärka den positiva påverkan för hållbar utveckling inom laboratorium verksamheter. Vi gör detta via företagets ledningssystem enligt ISO 14001.