SERVICE

Vi hjälper dig med installation, IQ/OQ, servicekontrakt eller akutservice på basutrustning såsom centrifuger, inkubatorer, kylar, frysar liksom på säkerhetsbänkar och analysinstrument.

Vår servicevision är att vi ska ha hög kompetens, korta svarstider och alltid ha ett nära samarbete med kunden. 


KONTAKTA OSS

Lab Supplies Nordic AB

BOX 4008

800 04 Gävle

+46 8-520 279 34

info@labsuppliesnordic.se